Gravesøknader i Rygge kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rygge kommune

Graving i Rygge kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rygge.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/51 Montasje av vannmålere, sanering av gamle VA-ledninger og slamavskyller for boligene Gravearbeid Hasleveien RØRLEGGER PER SIGURD HVIDSTEN 27.04.2018 27.12.2019
18/201 VA Kirkegrenda Gravearbeid Kirkegrenda EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS 08.11.2018 01.07.2020
18/251 Hestehovveien 15 Gravearbeid Hestehovveien VT GRAVESERVICE AS 01.02.2019 01.02.2020
19/15 Pålsrødveien 26 Gravearbeid Pålsrødveien VT GRAVESERVICE AS 01.06.2019 01.06.2020