Gravesøknader i Rygge kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Rygge kommune

Graving i Rygge kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.rygge.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/91 Va sanering Ekholt 2 Gravearbeid Midtveien EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS 31.07.2017 31.07.2019
18/51 Montasje av vannmålere, sanering av gamle VA-ledninger og slamavskyller for boligene Gravearbeid Hasleveien RØRLEGGER PER SIGURD HVIDSTEN 27.04.2018 27.12.2019
18/201 VA Kirkegrenda Gravearbeid Kirkegrenda EIVIND ENGSETH ENTREPRENØR AS 08.11.2018 01.07.2020
18/208 Carlbergveien Gravearbeid Carlbergveien ANLEGGSELEKTRO AS 05.11.2018 31.05.2019
18/209 Garntnerveien 17 Gravearbeid Gartnerveienj ANLEGGSELEKTRO AS 05.11.2018 31.05.2019
18/218 Baugsåsen 2 Gravearbeid Baugsåsen ANLEGGSELEKTRO AS 12.11.2018 31.05.2019
18/222 Østre Årefjordvei 129-133 Gravearbeid Østre Årefjordvei ANLEGGSELEKTRO AS 12.11.2018 31.05.2019
18/223 Øvre Vestlia 2 B Gravearbeid Øvre vestlia ANLEGGSELEKTRO AS 12.11.2018 31.05.2019
18/228 Tollefsrødskogen 4 Gravearbeid Tollefsrødskogen ANLEGGSELEKTRO AS 12.11.2018 31.05.2019
18/229 Bergstien 6 Gravearbeid Bergstien ANLEGGSELEKTRO AS 12.11.2018 31.05.2019
18/248 832 Flyplassveien Rygge VA anlegg Gravearbeid Flyplassveien PARK & ANLEGG AS 19.12.2018 31.05.2019
18/251 Hestehovveien 15 Gravearbeid Hestehovveien VT GRAVESERVICE AS 01.02.2019 01.02.2020
19/12 Ordre 2661- Rådeskogen Gravearbeid Rådeskogen ANLEGGSELEKTRO AS 01.02.2019 31.05.2019
19/13 2476-Persstubben Gravearbeid Persvei ANLEGGSELEKTRO AS 01.02.2019 31.05.2019
19/14 2529 - carlbergveien 43 Gravearbeid Løkkeveien ANLEGGSELEKTRO AS 01.02.2019 31.05.2019